Remmers BIT 1K (basic) / ECO 1K

Remmers BIT 1K (basic) / ECO 1K

Hodnocení produktu: 4.67/5 (3x)

Vaše hodnocení:

Jednosložková silnovrstvá stěrová hydroizolace na bázi živičné, polymery modifikované emulze, plněná polystyrenem.

 • Cena: 1521 Kč
 • Cena: 1840,41 Kč s DPH

Skladové číslo: 87210

Dostupnost: Na dotaz

Výrobce: Remmers

Oblasti použití 

Jako izolace ve styku se zemní vlhkostí a odtékající prosakující vodě podle DIN 18195 – část 4, proti beztlakové vodě na stropech a v prostorách s mokrým provozem podle DIN 18195 – část 5, proti hromadící se prosakující vodě podle DIN 18195 – část 6.

 •  stěny sklepů, základy, podlahové desky;
 •  prostupy s výskytem zemní vlhkosti a prosakující vody;
 •  lepidlo pro obvodové izolace.současné úrovně poznání.

Vlastnosti výrobku

ECO 1K je stavební izolace, která se velmi snadno aplikuje. Má vynikající vlastnosti, splňující požadavky DIN 18195.

 •  Šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje rozpouštědla
 • Trvale pružná, schopná dilatace, překlenující trhliny
 • Snadná aplikace
 • Odolná vůči betonové agresivní vodě až do stupně „silně agresivní" podle DIN 4030
 • Odolná proti řasám, hnilobě a posypovým solím
 • Přilnavost  na všech minerálních podkladech, i mírně vlhkých
 • Použitelná přímo na zdivo, bez omítky

Údaje o výrobku

Na bázi :                                                synteticko-živičná emulze

Hustota:                                                cca 0,70 kg/dm³

Konzistence:                                          pastózní, tixotropní

Odolnost proti zvýšeným teplotám dle AIB:  +120 °C

Odpor proti tlaku vody (štěrbinová

tlaková zkouška) dle zkoušky pro

atest stavebního dozoru:                         splněn

Doba schnutí* při 20 °C a 70% rel.

vlhkosti vzduchu:                                  3 dny

Tloušťka vrstvy:                                    1 mm mokrého filmu = 0,8 mm suchého filmu

* V závislosti na povětrnostních podmínkách a tloušťce mokré tlouštky může být doba schnutí kratší nebo delší.

Podklad

Všechny minerální podklady jako silikátové tvárnice, cihly, betonové tvárnice, beton, pórobeton a cementové mazaniny. Podklad musí být čistý a pevný, zbavený olejů, tuků a separačních (odbedňovacích) přípravků. Mírná vlhkost ploch je přípustná. Podklad musí být v celé ploše vyspárovaný a relativně rovný. Odstraňte vystupující ostré hrany a zbytky malty. Rohy a hrany (zejména na základových a vetknutých deskách) zaoblete nebo srazte. Prohlubně > 5 mm, jako místa nevyplněná maltou, otevřené stykové nebo ložné spáry či vydrolená místa, je třeba vyplnit vhodnou maltou, např. izolační maltou Sperrmörtel.

Izolace novostaveb

Izolační fabion: Příslušné plochy v místě napojení stěny očistěte a zhotovte izolační fabion o délce ramena 5 cm. Pro zlepšení přilnavosti a jako ochranu proti negativní vlhkosti naneste celoplošně 10 cm pod horní hranou základové desky až nad druhou ložnou spáru (min. však do výše 20 cm) mineralizační přípravek Kiesol (zředěný v poměru 1:1 s vodou) a minerální izolační tmel Remmers Dichtschlämme. Z izolační malty Remmers Dichtspachtel pak ještě na čerstvý podklad vytvořte izolační fabion. Je-li podklad mokrý, musíte mineralizaci provést celoplošně. Je-li stavebními opatřeními zajištěno, že k provlhání ze zadní strany nebude docházet, lze mineralizaci provést pouze pod izolačním fabionem. Plochy, které nejsou chráněny proti provlhání ze zadní strany, napenetrujte mineralizačním přípravkem Kiesol (1:1 s vodou). U suchých podkladů můžete alternativně použít živičnou emulzi Schutzanstrich (ředěnou 1:10 s vodou). V případě namáhání hromadící se prosakující vodou navrhujeme provést mineralizaci podkladu pomocí přípravků Kiesol (1:1 s vodou) a Dichtschlämme. U betonu a zdicích prvků s profilovaným povrchem se na penetrační nátěr musí nanést vyrovnávací stěrka (zamezení tvorby puchýřů, egalizace podkladu). U mezerovitých podkladů (např. tvárnice z betonu či lehčeného betonu) je vyrovnávací stěrkou třeba vytvořit celistvý povrch.

Izolace svislých ploch: Na vsáklou penetraci, která musí být v případě přípravku Kiesol povrchově suchá, v případě živičné emulze Schutzanstrich dokonale proschlá, příp. na dokonale proschlou vyrovnávací stěrku naneste dvě vrstvy izolace ECO 1K. Druhá vrstva by měla následovat až tehdy, kdy již nebude možné další prací narušit první vrstvu. Dodržujte minimální spotřebu pro jednotlivé případy hydrofyzikálního namáhání. Kontrolu naneseného množství provádějte u čerstvého nátěru, v případě hromadící se a prosakující vody výsledek zaprotokolujte. V oblasti izolačního fabionu nanášejte izolaci pouze v předepsané tloušťce (bezpečné proschnutí fabionu v celém průřezu). Je-li podle DIN 18195 – část 6 vyžadováno použití výztužné vložky, zapracujte do první vrstvy izolace celoplošně perlinku Remmers Armierungsgewebe 2,5/100, č. výrobku 4176. Přes spáry mezi prvky musíte ztužující vložku použít vždy.

Izolace vodorovných ploch:U izolací proti zemní vlhkosti a prosakující vodě opatřete základovou desku penetračním postřikem jako v bodě Izolace svislých ploch (nesmějí se tvořit louže!). Poté naneste ve dvou vrstvách rovnoměrně izolaci ECO 1K – zamezte tvorbě pórů. Před zhotovením betonové mazaniny položte na zatuhlou izolaci, jako ochrannou a kluznou vrstvu, dvě vrstvy polyetylénové fólie. Proti hromadící se, prosakující a záporné vlhkosti se provádí izolace na ochráněnou vyrovnávací vrstvu pod hlavní základovou deskou. Samozřejmě opatříme takovou plochu mineralizačním přípravkem. U izolace balkonů, teras a u izolace v místnostech s mokrým provozem musíte izolační nátěr ECO 1K provést až k horní hraně podlahy nebo k vodorovné izolaci ve stěnách. Izolační stěrka ECO 1K není vhodná pod podkládací terče dlažby.

Postupy

Při výskytu zemní vlhkosti a prosakující vody použijte izolaci ECO 1K pro trvale pružné utěsnění prostupů potrubí. Izolace musí být nanesena po celém obvodě formou fabionu, v max. tloušťce 10 mm. Kanalizační trubky z PVC zdrsněte smirkovým papírem. Kovové trubky očistěte, příp. zdrsněte broušením, opatřete základním nátěrem Ilack ST a pískovým posypem a po odvětrání rozpouštědel utěsněte podle výše uvedeného popisu. V případě namáhání netlakovou vodou se prostupy potrubí musejí zaizolovat jako celek s použitím lepené nebo volné/pevné příruby. Pro případ namáhání hromadící se prosakující vody se musí použít konstrukce s volnou/pevnou přírubou. Pro všechny případy namáhání lze použít potrubní přírubu Remmers.

Dodatečná vnější izolace

Příprava podkladu: Obnažený podklad důkladně očistěte. Odstraňte všechny uvolněné části, drolivý materiál ze spár a odfouklou omítku a očištěná místa vyspravte maltou Grundputz. Takto řádně připravený podklad izolujte podle návodu v kapitole Izolace novostaveb. Na již vyzrálé stávající živičné izolace, které dobře drží, naneste jako základní nátěr 1K Elastoschlämme nebo Ilack ST. Ještě čerstvý ochranný nátěr Ilack ST opatřete posypem z žárově sušeného křemenného písku frakce max. 1,0 mm. Po úplném odvětrání rozpouštědla (nejdříve po 48 hodinách) natáhněte dvě vrstvy izolace ECO 1K. 

Aplikace

Izolační stěrka ECO 1K je určena k přímému použití a aplikuje se bez míchání přímo z nádoby.

Upozornění: Teplota vzduchu a podkladu musí činit nejméně + 5 °C. Izolaci neaplikujte za přímého slunečního záření, ale podle pravidel technologie omítání s ohledem na slunce nebo v ranních či večerních hodinách. Čerstvá izolace není odolná dešti ani mrazu. Řiďte se DIN 18195, nejnovější směrnicí pro provádění silnovrstvých izolačních stěrek a ostatními aktuálními technickými listy výrobků, které jsou součástí systému.

Ochranné /drenážní vrstvy

Po dokonalém proschnutí izolace je třeba bez odkladu provést její ochranu před mechanickým poškozením a UV zářením. Pro ochranu izolačního systému doporučujeme náš ochranný pás DS Systemschutz, č. výrobku 0823.

Splňuje požadovanou ochranu izolace při zaplnění podle DIN 18195 – část 10 a podle směrnice pro provádění silnovrstvých izolačních stěrek, a rovněž požadavky na svislou část drenáže podle DIN 4095. Materiály, které na izolaci působí bodovým nebo liniovým zatížením, se nesmějí používat.

Pracovní nářadí a čištění

Hladicí lžíce, hladítko, zubové hladítko. Není-li materiál ještě přischlý, lze nářadí čistit vodou, v ostatních případech ředidlem V 100.

Balení, spotřeba, skladovatelnost

Balení: nádoby z bílého plechu 30kg

Spotřeba:  Na mineralizační vrstvu:  Kiesol 0,1 kg/m² a Dichtschlämme 1,6 kg/m²

Izolační fabion: Dichtspachtel 1,7 kg/m²

Mineralizace: Kiesol nebo Kiesol rot 0,1 kg/m²

Izolační vrstva :

 •   Zemní vlhkost a odtékající prosakující voda: min. 4,0 l/m2 ECO 1K
 •   Beztlaková voda:min. 4,0 l/m2 ECO 1K
 •   Hromadící se prosakující voda: min. 5,0 l/m2 ECO 1K
 •  Vyrovnávací stěrka: cca 1,5 l/m2 ECO 1K
 • Lepidlo pro obvodovou izolaci: cca 1,5 l/m2 ECO 1K

Spotřeby mohou být v závislosti na způsobu řemeslného zpracování vyšší.

Skladovatelnost:

V originálních uzavřených nádobách při skladování nad bodem mrazu, v suchu a při zamezení silného působení tepla minimálně 6 měsíců

 

 

 

Nový komentář

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Alternativní produkty

Schomburg Combidic 1K

Schomburg Combidic 1K

Dostupnost: Na dotaz

 • od 1368,60 Kč od 1656,01 Kč s DPH
Zvolte variantu
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení