Konzervace kamene KSE

11 položek

Kolín nad Rýnem

Pod pojmem „konzervace přírodního kamene" rozumíme provedení opatření k redukci rychlosti mechanismů zvětrávání vyvolaných působením přírodních nebo antropogenních (tzn. člověkem vyvolaných) vlivů. Konzervace přírodního kamene představuje bezpochyby jednu z nejkomplexnějších oblastí úloh v rámci údržby a rekonstrukce staveb.

Na počátku každého konzervačního zásahu stojí otázka, o jaké mechanismy zvětrávání příp. o souhru jakých faktorů se u přírodního kamene, který má být konzervován, jedná.

Mezi zásadní otázky bezesporu patří:

  • Problematika zasolení
  • Detailní znalosti ohledně struktury zvětralých povrchů
  • Bobtnání vlivem vlhkosti
  • Pevnostní profily
  • Nasákavost

Odpovědi na tyto otázky nám umožní vypracování návrhu úspěšného konzervačního zásahu.

Výrobce:

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit:

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info