Reklamační řád

Reklamace/Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy, musí kupující dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu ap.)

Vrácené zboží zasílejte na adresu:

RS servis group s.r.o., Nádražní 300, 393 01  Pelhřimov

  • musí být v původním obalu,

  • musí být nepoškozené, kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje,

  • s kopií dokladu o koupi a zaplacení zboží.

Zboží nezasílejte na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátíme peníze na váš účet nejpozději do 30 dnů po obdržení vráceného zboží. V případě nedodržení uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy. Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Od smlouvy nelze odstoupit:

  • Jde-li o dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně na výslovné přání kupujícího a které nebylo v době objednávky skladem,

  • jde-li o zboží, které bylo použitím částečně spotřebováno nebo jej nelze vrátit do původního stavu před koupi.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info