Odsolování

1 položka

REMMERS ENTSALZUNGSKOMPRESSE

Soli hrají při zvětrávání stavebních materiálů a tím také přírodního kamene důležitou roli. Kromě jejich destruktivního působení je třeba brát zřetel i na to, že přítomnost solí negativně ovlivňuje účinnost látek obvykle používaných při konzervaci na ochranu kamene. Znát zatížení solemi je proto důležitým předpokladem pro vypracování sanačního záměru. Pro komplexní pojednání celé tématiky je nutno nejprve najít odpověď na tyto dílčí otázky:

Jakou koncentrací solí je stavební materiál zatěžován?

Jakou solí konkrétně je stavební materiál zatěžován?

Jak jsou ionty solí rozloženy hloubkově?

Až zodpovězení všech tří otázek umožňuje konkrétní vyjádření o smysluplném přístupu k dané úloze. V souladu s tím pak je třeba stanovit odběr vzorků i druh analytických zkoušek. Znalosti o druhu, množství a rozložení solí ve zvětralém povrchu umožňují vyvinout koncepce ohledně snížení obsahu solí nebo odsolení.

 

 

Výrobce:

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit:

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info