Remmers BIT K2 / K2 Dickbeschichtung

Remmers BIT K2 / K2 Dickbeschichtung

Hodnocení produktu: Zatím bez hodnocení. Buďte první!

Vaše hodnocení:

Dvousložková izolační stěrka překlenující trhliny na bázi živice modifikované polymery, plněná polystyrénem.

 • Cena: 2835 Kč
 • Cena: 3430,35 Kč s DPH

Skladové číslo: 088830

Dostupnost: Skladem

Výrobce: Remmers

Oblasti použití

Jako vnější svislá izolace pro styk se zemí proti půdní vlhkosti, nestojaté prosakující vodě podle DIN 18195 – část 4, proti netlakové vodě na plochách stropů a ve vlhkých prostorech podle DIN 18195 – část 5, proti stojící prosakující vodě podle DIN 18195 – část 6 a kromě toho proti vodě tlačící zvenku v systému Kiesol:

 •   Stěny ve sklepích
 •  Základy
 •  Podlahové desky
 •  Průchodky v případě půdní vlhkosti a nestojící prosakující vody
 •  Spojovací lepidlo pro obvodovou izolaci
 •  Mezi izolace pod potěry v následujících prostorech:   Vlhké a mokré prostory
 •                                                                        Balkóny (pod kterými není obytná místnost)
 •                                                                        Terasy (pod kterými není obytná místnost)

Vlastnosti výrobku

Remmers K2 Dickbeschichtung je ekologická, velmi spolehlivá a velmi lehce zpracovatelná izolace staveb, která neobsahuje rozpouštědla a má vynikající vlastnosti, odpovídá DIN 18195, vydání 2000 – 08.

 • Ekologická, protože neobsahuje rozpouštědla
 • Vysoce flexibilní, elastická a přemosťující trhliny
 • Snadné zpracování, možno nanášet i stříkáním
 • Odolná proti vodě zatěžující beton až do stupně zatížení „silné zatížení" podle DIN 4030
 • Odolná proti řasám, hnilobě, posypové soli
 • Neohrožuje spodní vodu
 • Dobře drží na všech minerálních podkladech, i na matně vlhkých
 • Možno použít přímo na zdivo, bez omítky
 • Během krátké doby odolná proti dešti, protože obsahuje reakční složku
 • Pro svislé a vodorovné plochy a pod potěry
 • Úsporná ve spotřebě díky vysokému podílu pevných částic

Údaje o výrobku

Základ:                                                        styroporem plněná platová bitumenová emulze

Hustota hotové směsi:                                    0,80 kg/dm3

Konzistence: pastovitá

Obsah pevných částic:                                     cca 72 %

Tepelná odolnost A/B:                                       +140 °C  splněno

Nepropustnost vody: Podle DIN 1048 při 7 barech:  splněno

Doba proschnutí *20 °C/7 % rel. Vlhkost:                cca 48 hodin

Přemostění trhlin:                                              min. 5 mm

S přesazením hran 2 mm

Štěrbinové tlakové zkoušky:

Podle zkoušky stavebního dozoru                         Splněno

Tloušťka vrstvy:                                               1mm mokré vrstvy= 0,9 mm tloušťka suché vrstvy

* V závislosti na povětrnostních podmínkách a tloušťce čerstvé vrstvy může být doba schnutí kratší nebo delší.

Podklad

Všechny minerální podklady jako vápencový pískovec, cihly, betonové cihly, beton, pórobeton a cementový potěr. Podklad musí být čistý a pevný, zbavený olejů, tuků a prostředků pro odbedňování. Matně vlhké plochy jsou přípustné. Podklad musí být v celé ploše vyspárovaný a rovný. Odstraňte vyčnívající ostré hrany a zbytky malty. Rohy a hrany, zejména na základových a vetknutých deskách, zaoblete nebo srazte. Prohlubně větší než 5 mm, jako maltové kapsy, otevřené styčné a ložné spáry nebo vylomená místa je třeba uzavřít pomocí vhodné malty, například Remmers Dichtspachtel.

Izolace novostaveb

Izolační fabion: Vytvořte izolační fabion v oblasti stěny a základové desky, která je vyčištěná, o poloměru cca 5 cm. Pro lepší přilnavost a jako ochranu proti spodní vlhkosti je třeba 10 cm pod horní hranou základové spáry až po 2. ložnou spáru (minimální výška je však 20 cm) nanést základní mineralizační vrstvu z produktů Kiesol (1:1 s vodou) a Remmers Dichtschlämme. Zhotovit fabion pomocí Remmers Dichtspachtel, pracovat „čerstvé do čerstvého). V případě vlhkých podkladů je třeba základní mineralizaci provést celoplošně. Pokud je na stavbě zajištěno, že nevznikne žádná záporná vlhkost, opatří se oblast izolačního fabionu jen izolační stěrkou. Plochy, kde je možný vznik záporné vlhkosti, je třeba opatřit základovým postřikem Kiesol (1:1 s vodou), v případě suchých podkladů lze základní nátěr alternativně provést také pomocí produktu Remmers Schutzanstrich 3K (1:10 s vodou). V případě zatížení tlakovou vodou a stojatou prosakující vodou je navržena základní mineralizace Kiesolem (1:1 s vodou) a izolační stěrky. Beton a zdící cihly s profilovaným povrchem je třeba po základovém nátěru opatřit vyrovnávací stěrkou pro eliminaci tvorby bublin a podkladovou egalizací. V případě pórovitých podkladů (například betonové cihly a cihly z lehkého betonu) se pomocí vyrovnávací stěrky vytvoří uzavřený povrch.

Svislá plošná izolace: Na základní nátěr natažený na podklad, v případě Kiesolu na suchý a v případě ochranného nátěru Schutzanstrich 3K na proschlý základní nátěr, resp. proschlou vyrovnávací stěrku se nanesou dvě vrstvy K2 Dickbeschichtung. Druhá vrstva se nanáší, jakmile již nehrozí poškození první vrstvy. Je třeba dodržet minimální spotřebovaná množství pro jednotlivé případy zatížení. Tato množství je třeba prověřit ještě v čerstvém stavu a v případě stojaté prosakující vody a tlakové vody zvenku také dokumentovat. V oblasti izolačního fabionu nanášejte rovněž pouze vrstvu s předepsanou tloušťkou, aby bylo zajištěno správné proschnutí. Pokud DIN 18195 – část 6, vydání 08-2000 vyžaduje instalaci zpevňovací vložky, je třeba použít armovací tkaninu Remmers Armierungsgewebe 2,5/100, číslo výrobku 4176, a sice do první vrstvy. Nad dilatačními spárami je třeba zpevňavací vložku instalovat vždy.

Vodorovná plošná izolace: V případě izolací proti půdní vlhkosti a stojaté prosakující vody je třeba podlahovou desku opatřit základovým nátěrem, jak je popsáno výše v odstavci o svislých plochách (nesmí se tvořit louže). K2 Dickbeschichtung nanést rovnoměrně a bez vzniku pórů ve dvou vrstvách. Po proschnutí izolace se před instalací potěru položí dvě vrstvy polyetylenová fólie jako ochranná a kluzná vrstva. Proti stojaté prosakující vodě, resp. tlakové vodě se izolace provádí na vyztuženou čistou vrstvu pod podlahovou deskou. Zde je třeba nejprve provést základové mineralizaci. V případě izolace balkónů, teras a ve vlhkých prostorech je třeba K2 Dickbeschichtung nanést až po horní hranu podlahy, resp. na horizontální zábranu ve stěnách. Není vhodná jako izolace pod dřevěnými sklady.

Průniky:Při výskytu zemní vlhkosti a netlakové vody izolujte prostupy pro trubky flexibilně produktem K2 Dickbeschichtung po celém obvodu ve tvaru kužele, tloušťka vrtvy max. 10 mm. KG trubky zdrsněte před utěsněním smirkovým papírem. Kovové trubky vyčistěte, případně zabruste, opatřete základovým nátěrem Remmers Ilack ST a posypte pískem. Po odpaření rozpouštědel proveďte izolaci podle výše uvedeného popisu. V případě zatížení netlakovou vodou je třeba prostupy pro trubky zakotvit do izolace pomocí lepící příruby nebo volné -  pevné příruby. Volné - pevné přírubové konstrukce je třeba použít v případě zatížení stojatou prosakující vodou. Pro všechny případy zatížení lze použít trubkovou přírubu Remmers Rohrflansch.

Dodatečné vnější utěsnění: Obnažený podklad důkladně vyčistěte. Všechny volné částice zpuchřelé spáry a dutiny v omítce odstraňte a opravte pomocí základní omítky Remmers Grundputz. Takto odborně připravený podklad se ošetří stejně jako izolace novostavby. Stávající, pevně držící stěrkové izolace se po uschnutí opatří základovými nátěry Elastoschlämme 1K nebo Remmers Ilack ST. Ilack ST posypat v čerstvém stavu žárovým křemenným pískem, zrnitost do 1,0 mm. Po úplném odpaření rozpouštědla (nejdříve po 48 hodinách) nanést dvě vrstvy K2 Dickbeschichtung.

Ochranné / drenážní vrstvy: Zcela proschlou izolaci je třeba okamžitě chránít před mechanickým poškozením a UV zářením. Pro ochranu izolačního systému doporučujeme naši systémovou ochranu Remmers DS-Systemschutz, číslo výrobku 0823. Splňuje požadovanou ochranu proti naplnění podle DIN 18195 – část 10 a směrnice o silnovrstvých izolacích, jakož i svislou část drenáže podle DIN 4095. Materiály, které vytvářejí bodové a nebo průběžné zatížení izolace, se nesmějí používat.

Zpracování

Obě složky se dodávají balené ve správném poměru. Pytel s práškem je uložen v plechovém obalu. Směs míchejte pouze kotvovým míchadlem (č. výr. 4249). Vrtačku s míchací metlou vložte do kyblíku, promíchejte prášek do stěrkovité emulze a začněte s mícháním (počet otáček 700 – 900 U/min). Asi po 30 sekundách míchání přerušte, zdvihněte vypnuté míchadlo a nechte uniknout vniklý vzduch. Prášek, který zůstal na okrajích, strhněte, opět vložte míchadlo na dno nádoby a pokračujte v míchání, dokud nedosáhnete konzistence bez hrudek, minimálně 2 minuty. Po celou dobu míchání musí míchadlo zůstat na dně nádoby. Namíchaný materiál lze zpracovávat 1 až 2 hodiny. V závislosti na teplotách se doba zpracování a schnutí zkracuje nebo prodlužuje. Pokud možno nanášejte rovnoměrnou tloušťku vrstvy (požadovaná hodnota + 1 mm).

 

Poznámka:

 

Teplota vzduchu a podkladu musí být minimálně +5°C. Nepracujte na přímém slunečním záření, ale podle pravidel omítací techniky pracujte podle slunce nebo v ranních a večerních hodinách. Izolace je v čerstvém stavu citlivá na déšť a mráz. Je třeba dodržet DIN 18195 vydání 08-2000, poslední směrnici pro silnovrstvé izolace a další platné technické listy produktů, které náleží do tohoto systému.

Pracovní nářadí a čištění

Míchadlo s regulovatelnou vrtačkou (1000 W) nebo míchací metla (700 – 900 U/min). Hladící lžíce, špachtle, naběračka, stříkací přístroj (například od firmy b & m Vertriebs GmbH a firmy Desoi). Dokud materiál ještě nezaschnul, lze nástroje umýt vodou, jinak pomocí ředidla V 100.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení: 10 l a 30l kombinované nádoby, emulze a prášková složka, obě složky jsou zabalené ve správném poměru (prášek je v nádobě)

Spotřeba:

Pro každé základové mineralizace :

0,1 kg/m2  Kiesol a

1,6 kg/m2 Dichtschlämme

Izolační fabion:

1,7 kg/m2 Dichtspachtel

Základ:

0,2 kg/m2 prostředku Kiesol

Nátěr:

zemní vlhkost  a nestojatá prosakující voda:

3,5 l/m2 izolace K2 Dickbeschichtung

netlaková voda

3,5 l/m2 izolace K2 Dickbeschichtung

Stojatá prosakující voda

4,5 l/m2 izolace K2 Dickbeschichtung

Zvenku tlačící voda:

4,5 l/m2 izolace K2 Dickbeschichtung

Vyrovnávací  stěrka:

1,5 l/m2 izolace K2 Dickbeschichtung

Spojovací lepidlo pro:

Cca 1,5 l/m2 K2 Dickbeschichtung

Obvodová izolace

Spotřebovaná množství se mohou při řemeslném zpracování zvýšit.

Skladovatelnost:

V originálních uzavřených nádobách při skladování nad bodem mrazu, v suchu a při zamezení silnému působení tepla a vlivu vlhkosti min. 6 měsíců.

 

 

 

 

Nový komentář

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení